studia stacjonarne I stopnia
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku geodezja i kartografiasemestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7