Zarządzenie Dziekana nr 1/2018

Załącznik nr 1 – Harmonogram zjazdów, rok akad. 2018/2019

W przypadku problemów z wyświetlaniem proszę odświeżyć stronę (F5)
(przeglądanie strony zalecane w przeglądarce innej niż Internet Explorer)

 

kierunek Geodezja i Kartografia

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Rok II

Rok III

Rok IV

 

kierunek Inżynieria Środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Rok II

Rok III

Rok IV, specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne 

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok I, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

Rok II, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja