Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska – I stopień
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska – II stopień


Studia niestacjonarne I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8


Studia niestacjonarne II stopnia

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja, program studiów (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja, program studiów (od roku ak. 2017/2018)

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4