Studia niestacjonarne I stopnia

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

Chemia

Matematyka 1

Ochrona środowiska

Podstawy informatyki

BHP

Akademickie dobre wychowanie

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

semestr 2

Chemia 2

Biologia i ekologia

Chemia sanitarna

Fizyka 1

Geodezja i fotogrametria

Matematyka 2

semestr 3

Fizyka 2

Geologia i hydrogeologia

Informatyczne podstawy projektowania 1

Inżynieria elektryczna

Język angielski

Matematyka 3

Materiałoznawstwo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

semestr 4

Miernictwo cieplno-przepływowe

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język angielski 2

Mechanika płynów

Metrologia, klimatologia i ochrona powietrza

Oczyszczanie wody 1

Techniki ochrony atmosfery

semestr 5

Historia techniki i wynalazku

Fizyka budowli

Geotechnika i mechanika gruntów

Hydrologia

Język angielski

Oczyszczanie wody 2

Oczyszczanie ścieków 1

Termodynamika techniczna

Ujęcie wód podziemnych i powierzchniowych

Wodociągi 1

semestr 6

Budownictwo melioracyjne

Gospodarka odpadami 1

Inżynieria wodna

Język angielski 4

Kanalizacja 1

Kosztorysowanie

Oczyszczanie ścieków 2

Oczyszczanie ścieków deszczowych

Ogrzewnictwo

Systemy zaopatrzenia w wodę

Wodociągi 2

semestr 7

Gospodarka odpadami 2

Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłowych

Infrastruktura podziemna miast

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne

Jezyk angielski 5

Kanalizacja 2

Miejskie budownictwo podziemne

Oczyszczanie wody 3

Sieci i instalacje gazowe

Systemy kanalizacyjne

Technologie bezwykopowe

Urządzenia i instalacje wod-kan

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 8

Oceny oddziaływania na środowisko

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo sanitarne

Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Gospodarka osadami

Monitoring środowiska

Ochrona własność intelektualnej

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Prawo ochrony środowiska

Seminarium dyplomowe

Sieci cieplne

Karty przedmiotów 2016/17

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Studia niestacjonarne II stopnia

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Biogazownie

Heat generation devices for heating systems

Instalacje c.w.u. zasilane z OZE

Instalacje cieplno-przepływowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Ogrzewnictwo II

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

Technologie pozyskania i zagospodarowania biomasy

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Wystąpienia publiczne

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

semestr 2

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Heat and mass transfer in buildings

Inżynieria środowiska wewnętrznego

Kotłownie wodne niskotemperaturowe

Materiały instalacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii 1

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Statystyka w inżynierii środowiska

Techniki przeróbki odpadów

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

semestr 3

Auditing energetyczny

Audyt energetyczny

Budownictwo autonomiczne

Ekonomika inwestycji

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV (fotowoltaika)

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii 2

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Projektowanie w technologii BIM

Przedsiębiorczość i innowacje

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacja i sterowanie instalacjami OZE

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologie obniżania temperatury

Wentylacja pożarowa

semestr 4

Oceny oddziaływania na środowisko

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska