studia niestacjonarne I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Geodezja i Kartografia 

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8