semestr 1

Akademickie dobre wychowanie

Fizyka 1

Geomatyka 1

Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD

Historia cywilizacji europejskiej

Matematyka 1

Podstawy ekonomii

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy informatyki

Podstawy nauk o Ziemi

semestr 2

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Fizyka 2

Geodezja 1

Geomatyka 2

Język angielski 1

Komputerowe obliczenia geodezyjne

Matematyka 2

Podstawy inżynierii środowiska

semestr 3

Budownictwo ogólne

Fizyka stosowana w budownictwie

Geodezja 2

Język angielski 2

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy metrologii

Podstawy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych

Techniki pomiarowe w geodezji

semestr 4

Geodezja 3

Język angielski 3

Programowanie komputerowe

Przegląd rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich

Przekształcenia i ochrona terenów

Rachunek wyrównawczy i modele statystyczne w geomatyce

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych

Systemy geoinformacyjne GIS

Teledetekcja i fotointerpretacja

Wychowanie fizyczne

semestr 5

Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna

Geodezja 4

Język angielski 4

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Mechanika budowli i konstrukcji

Ochrona środowiska

Podstawy budownictwa komunikacyjnego i wodnego

Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji

Podstawy prawa

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Akademickie dobre wychowanie

Ewidencja gruntów i budynków jako kataster własnościowy

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych na potrzeby map tematycznych

Geodezja inżynieryjna

Geodezyjna obsługa inwestycji

Mechanika budowli i konstrukcji

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Pomiary katastralne nieruchomości gruntowych

Pomiary realizacyjne i tyczenie budowli

Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Wstęp do katastru i gospodarki nieruchomościami

Zastosowania teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne

semestr 7

Base Photogrammetry

Geodezja globalna i podstawy astronomii

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodezyjny monitoring budowli

Geomatics and Vocabulary

Gospodarka nieruchomościami

Kataster fiskalny-założenia ustawowe

Podstawy miernictwa górniczego i tuneli

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Pomiary realizacyjne i powykonawcze tras

Powszechna taksacja nieruchomości

Remote sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wycena nieruchomości i kataster fiskalny

semestr 8

Bazy danych w geomatyce

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Obserwacje i opracowanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń

Pomiary miejskie i zwartej zabudowy

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

Wybrane zagadnienia z regulacji stanu prawnego nieruchomości