studia stacjonarne I stopnia

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2014/2015)

studia stacjonarne II stopnia

specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska (od roku ak. 2015/2016)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2015/2016)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne (od roku ak. 2015/2016)

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów (od roku ak. 2015/2016)

studia niestacjonarne I stopnia

program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2012/2013)

program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2014/2015)

studia niestacjonarne II stopnia

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2012/2013)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2015/2016)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów (od roku ak. 2012/2013)