Bazylika Katedralna w Kielcach – pomiar skanerem laserowym

Bazylika Katedralna w Kielcach – pomiar skanerem laserowym

Bazylika Katedralna w Kielcach – widok wykonany na podstawie pomiaru skanerem laserowym STONEX przez dyplomantów kierunku „Geodezja i Kartografia” Paulinę Maziarek i Wojciecha Nesteruka w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej. Opiekę nad pomiarami sprawowali mgr inż. Grzegorz Granek i mgr inż. Karol Krawczyk.

Skaner laserowy STONEX X300, zakupiony w czerwcu 2016 r., jest skanerem średniego zasięgu (2÷300m), o szybkości skanowania: 40 000 punktów/s, dokładności <6 mm przy odległości 50 m i <400 mm przy odległości 300 m; zaopatrzony dodatkowo w odbiornik sygnałów GNSS Kit, pracujący w systemach GPS, GLONASS, GALILEO, BEI DOU, wraz z programem JRC 3D Reconstructor do opracowania rezultatów skaningu.